Jak zlecić tłumaczenie?

Sięgnij bezpośrednio do ofert tłumaczy z danego języka, wybierając go w lewej kolumnie strony. We wszystkich przypadkach warunki realizacji tłumaczenia oraz cenę tłumaczenia uzgodnisz bezpośrednio z tłumaczem. 

Jeżeli zwracasz się do tłumacza za pośrednictwem poczty elektronicznej, podaj, proszę krótki opis tekstu, który chcesz oddać do tłumaczenia lub zakres tłumaczenia ustnego oraz swoje dane.

Cena tłumaczenia

Praca tłumacza nie polega na zamienianiu słów z jednego języka na drugi. Taką operację wykonują automatyczne translatory powszechnie dostępne w sieci.

Zadaniem tłumacza jest takie przełożenie treści z jednego języka na drugi, aby odbiorca przetłumaczonego tekstu bez przeszkód zrozumiał przekaz zawarty w treści oryginalnej, a także, aby tłumaczenie spełniało wymagania odbiorcy (np. urzędu).

Tłumaczenie to proces twórczy wymagający wiedzy, zaangażowania, talentu i skrupulatności. Jedna strona profesjonalnego tłumaczenia to nierzadko dla tłumacza ponad godzina pracy w najwyższym skupieniu.

W niektórych tłumaczeniach, szczególnie na język obcy i np. przeznaczonych do publikacji, często dochodzi konieczność wykonania korekty przez osobę z odpowiednim wykształceniem lingwistycznym, czy też specjalistycznym, dla której język przekładu jest językiem ojczystym.

Nie można również zapomnieć o pożądanym przez zleceniodawców zachowaniu układu oryginału, czyli o konieczności wykonania profesjonalnego składu tekstu.

Tłumaczenie obszernych dokumentów, czy wielostronicowych publikacji w krótkim czasie wymaga zorganizowanej współpracy zespołu tłumaczy wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie pozwalające na uzgodnienie i ujednolicenie słownictwa, a także panowanie nad całością zadania. Niesie to za sobą dodatkową pracę logistyczną oraz konieczność posiadania drogiego oprogramowania jak również szyfrowanego dostępu do serwera.

Zlecając tłumaczenie warto znać opisane powyżej elementy procesu wykonywania tłumaczenia. Ułatwi to obiektywne spojrzenie na czas potrzebny do wykonania zlecenia i na jego cenę.