Administratorem Serwisu Nasze Biuro Tłumaczeń
– Zespół Tłumaczy Profesjonalnych
jest Pracownia Komputerowa „TRANGO TOWER”
z siedzibą w Krakowie, os. Piastów 46/33
NIP 6781019456, REGON: 350898257
reprezentowana przez Rafała Cichy-Choroniewskiego
tel. 12 648 30 05, e-mail cichus@tlumaczenia.com.pl.